MPP

Cisterner 

 

Vi vet hur viktigt det är för företag inom tillverkande industrier, depåer och kritiska miljöer att ha en säker och skyddad tillgång till drivmedel. Rätt tanklösning är A och O.

Vi på MPP har länge arbetat med att ta fram hållbara bränsletankar, dieselcisterner och drivmedelsanläggningar. Stora, säkra tankar och cisterner gör det enkelt att förvara och tillhandahålla det bränsle som behövs, där och när det behövs. Stora bränslevolymer räcker längre, och bidrar ofta till sänkta inköpspriser.

Vi ställer upp för våra kunder . Vi vill gärna hjälpa dig som kund redan i ett tidigt skede av arbetsprocessen. Det kan handla om allt från att lämna ett offert förslag till hantering av bygglov tillstånd

FAQ – Cisterner 

Miljögodkända tankar och cisterner är invallade tankar, vilket framgår i Naturvårdsverkets föreskrifter för lagring av bränsle inom svenskt vattenskyddsområde: NFS 2021:10.

Själva begreppet ”miljögodkända tankar” används på arbetsplatser där endast invallade tankar är tillåtna. Den vanligaste rekommendationen är att använda en dubbelmantlad/invallad ADR-tank. Den kan användas på – och förflytta bränsle till – alla tänkbara platser, så vida inte arbetsplatsen eller kommunen säger något annat.

Naturvårdsverkets föreskrifter för lagring av bränsle inom svenskt vattenskyddsområde.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd om cisterner och rörledningar för bränsle.

Våra dieselcisterner är tillverkade enligt MSBFS 2018:3-standard, och uppfyller kriterierna för 12-åriga besiktningsintervall (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap; föreskrifter och allmänna råd om cisterner och rörledningar för bl.a. diesel). De är även konstruerade enligt NFS 2017:5-standard (Natur­vårdsverkets föreskrifter för lagring av bl.a. diesel inom svenskt vattenskyddsområde).