MPP

Cisterner

Vi vet hur viktigt det är för företag inom tillverkande industrier, depåer och kritiska miljöer att ha en säker och skyddad tillgång till drivmedel. Rätt tanklösning är A och O.

Vi på MPP har länge arbetat med att ta fram hållbara bränsletankar, dieselcisterner och drivmedelsanläggningar. Stora, säkra tankar och cisterner gör det enkelt att förvara och tillhandahålla det bränsle som behövs, där och när det behövs. Stora bränslevolymer räcker längre, och bidrar ofta till sänkta inköpspriser.

Vi ställer upp för våra kunder . Vi vill gärna hjälpa dig som kund redan i ett tidigt skede av arbetsprocessen. Det kan handla om allt från att lämna ett offert förslag till hantering av bygglov tillstånd

SCN02 – Stationär cistern 2000 liter
 • 2000 L
 • 1400 kg
 • 2270x1200x2600

SCN02 – Stationär cistern 2000 liter

En miljösäker och komplett bränslecistern på 2000 liter. Oavsett om du är intresserad av lagring, hantering eller distribution så är vår stationära cisterntank för diesel en mycket smidig lösning.

Välj storlek:

 • 2000 L
 • 7000 L
 • 10000 L
 • 15000 L
 • 20000 L
 • 30000 L
 • 40000 L
 • 50000 L
 • 60000 L

Cisterner


 • 2000 L
 • 1400 kg
 • 2270x1200x2600
SCN02 – Stationär cistern 2000 liter

En miljösäker och komplett bränslecistern på 2000 liter. Oavsett om du är intresserad av lagring, hantering eller distribution så är vår stationära cisterntank för diesel en mycket smidig lösning.

 • 3000 L
 • 1700 kg
 • 2770x1200x2600
SCN03 – Stationär cistern 3000 liter

En miljösäker och komplett bränslecistern på 3000 liter. Oavsett om du är intresserad av lagring, hantering eller distribution så är vår stationära cisterntank för diesel en mycket smidig lösning.

 • 5000 L
 • 2220 kg
 • 3770x1200x2600
SCN05 – Stationär cistern 5000 liter

En miljösäker och komplett bränslecistern på 5000 liter. Oavsett om du är intresserad av lagring, hantering eller distribution så är vår stationära cisterntank för diesel en mycket smidig lösning.

 • 7000 L
 • 2700 kg
 • 4820x1200x2600
SCN07 – Stationär cistern 7000 liter

En miljösäker och komplett bränslecistern på 7000 liter. Oavsett om du är intresserad av lagring, hantering eller distribution så är vår stationära cisterntank för diesel en mycket smidig lösning.

 • 10000 L
 • 3367 kg
 • 3270x2300x2950
Stationär Cistern, 10000 liter

En miljösäker och komplett bränslecistern på 10000 liter. Oavsett om du är intresserad av lagring, hantering eller distribution så är vår stationära cisterntank för diesel en mycket smidig lösning.

 • 15000 L
 • 4069 kg
 • 4270x2300x2950
Stationär Cistern, 15000 liter

En miljösäker och komplett bränslecistern på 15000 liter. Oavsett om du är intresserad av lagring, hantering eller distribution så är vår stationära cisterntank för diesel en mycket smidig lösning.

 • 20000 L
 • 4750 kg
 • 5280x2300x2950
Stationär Cistern, 20000 liter

En miljösäker och komplett bränslecistern på 20000 liter. Oavsett om du är intresserad av lagring, hantering eller distribution så är vår stationära cisterntank för diesel en mycket smidig lösning.

 • 30000 L
 • 6209 kg
 • 7563x2300x2950
Stationär Cistern, 30000 liter

En miljösäker och komplett bränslecistern på 30000 liter. Oavsett om du är intresserad av lagring, hantering eller distribution så är vår stationära cisterntank för diesel en mycket smidig lösning.

 • 40000 L
 • 7509 kg
 • 9890x2300x2950
Stationär Cistern, 40000 liter

En miljösäker och komplett bränslecistern på 40000 liter. Oavsett om du är intresserad av lagring, hantering eller distribution så är vår stationära cisterntank för diesel en mycket smidig lösning.

 • 50000 L
 • 8892 kg
 • 11300x2300x295
Stationär Cistern, 50000 liter

En miljösäker och komplett bränslecistern på 50000 liter. Oavsett om du är intresserad av lagring, hantering eller distribution så är vår stationära cisterntank för diesel en mycket smidig lösning.

 • 60000 L
 • 10268 kg
 • 13300x2300x2950
SCL – Stationär Cistern Large 50-120m³

En miljösäker och komplett bränslecistern på 60000 liter. Oavsett om du är intresserad av lagring, hantering eller distribution så är vår stationära cisterntank för diesel en mycket smidig lösning.

 • 60000 L
 • 10268 kg
 • 13300x2300x2950
Stationär Cistern, 60000 liter

En miljösäker och komplett bränslecistern på 60000 liter. Oavsett om du är intresserad av lagring, hantering eller distribution så är vår stationära cisterntank för diesel en mycket smidig lösning.

FAQ – Cisterner

Miljögodkända tankar och cisterner är invallade tankar, vilket framgår i Naturvårdsverkets föreskrifter för lagring av bränsle inom svenskt vattenskyddsområde: NFS 2017:5.

Själva begreppet ”miljögodkända tankar” används på arbetsplatser där endast invallade tankar är tillåtna. Den vanligaste rekommendationen är att använda en dubbelmantlad/invallad ADR-tank. Den kan användas på – och förflytta bränsle till – alla tänkbara platser, så vida inte arbetsplatsen eller kommunen säger något annat.

Naturvårdsverkets föreskrifter för lagring av bränsle inom svenskt vattenskyddsområde.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd om cisterner och rörledningar för bränsle.

Våra dieselcisterner är tillverkade enligt MSBFS 2018:3-standard, och uppfyller kriterierna för 12-åriga besiktningsintervall (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap; föreskrifter och allmänna råd om cisterner och rörledningar för bl.a. diesel). De är även konstruerade enligt NFS 2017:5-standard (Natur­vårdsverkets föreskrifter för lagring av bl.a. diesel inom svenskt vattenskyddsområde).