MPP

Hem Dieseltankar

Dieseltankar

MPP har sedan 2004 utvecklat över 10 specifika tank-modeller till bygg- och anläggningsbranschen i samråd med entreprenörer, maskinförare och arbetsledare.

Bland våra dieseltankar kan ni hitta smala, höga, lätta, staplingsbara, inbrottssäkra, uppkopplade, miljösäkra och extra robusta. Detta gör vi så att ert arbete kan flyta på så störningsfritt som möjligt. Det lönar sig att tänka till kring ditt val av tank. Se vilka dieseltankar som kan passa in i eran verksamhet.

Smidiga, välbyggda dieseltankar anpassade till marknadens efterfrågan och regelverk
Genom att vi är lyhörda med våra kunder och vår kunskap om marknaden tar vi fram efterfrågade produkter och vidareutvecklar vi våra dieseltankar hela tiden. Dessutom är det viktigt att våra produkter uppfyller samtliga krav och regler som finns på hantering, förvaring och transport av diesel. Det är viktigt för oss att du blir helt nöjd med din dieseltank och vår service. Skulle du inte vara det så kommer vi göra allt vi kan för att åtgärda felet eller problemet. Vi använder uteslutande de säkraste leverantörerna och produkterna på marknaden. I och med vårt stora varulager kan vi med kort varsel leverera våra dieseltankar, till företag i hela Norden och stora delar av Europa.

Kundcase

Flaklockstank aluminium 200 liter

Per Hällnevik driver FH skog tillsammans med sin kollega Mikael. De håller på med slutavverkning och gallring. Vi tar oss till skogarna i Gräfsnäs för att höra vad Per har att säga och hur det är att använda flaklockstanken i sin dagliga verksamhet.

”Tanken är användarvänlig”
”Tanken är väldigt användarvänlig! Väldigt smidigt är att man har dubbla uttag på den så man kan ha både direktfyllnadsslang direkt på maskinen plus att man har det här extra tankmunstycket om man vill fylla maskiner som inte har en pump ” säger Per Hällnevik.

Tankarna är lågbyggda och finns i 435 och 450 mm höga vilket gör att de passar alla pickupper med flaklock eller jalusi.

”Lättviktig betyder jättemycket”
”Att tanken är lättviktig betyder jättemycket för att pickupernas fjädring tål inte jättemycket då vi har övrigt last med oss som väger en hel del.

Vi har med oss motorsågar, verktygslådor, adblue, kedjor, svärd, mycket tunga saker ”

Vår flaklockstank i aluminium är en säker, smidig hjälpreda på arbetsplatsen. Det lätta materialet gör stor skillnad på till exempel ditt flak, med minskat slitage på ditt fordon. 

Uppfyller PEFC krav
Tankar som används av PEFC-certifierade företag måste vara UN-märkta och ha ADR-certifikat, men ADR-godkända plasttankar måste ändå kasseras efter fem år och behöver

dessutom ha en ingjuten klocka som visar när tanken tillverkades. Vår pickuptank i aluminium har inget sådant bäst före-datum, och det rost- och underhållsfria materialet gör även att bränslet förblir rent under förvaringen. Tanken uppfyller samtliga krav som de tankar PEFC-certifierade företag får använda i sin verksamhet måste leva upp till.

MPP erbjuder innovativa, säkra och smidiga dieseltankar Vi vidareutvecklar hela tiden våra tankar och tar kontinuerligt fram nya produkter. Detta gör vi så att ert arbete kan flyta på så störningsfritt som möjligt. Det lönar sig att tänka till kring ditt val av tank.

”MPP är lätta att komma i kontakt med”
”MPP är ett lokalt företag där man har hög servicenivå, är lätta att komma i kontakt med. Det betyder väldigt mycket” säger Per avslutningsvis.

Utforska vilka aluminium tankar som bäst passar ert fordon, vare sig ni har flak-lock, jalusi, kåpa, skåp eller öppet flak.

Vad är en dieseltank?

Dieseltankar är en viktig del av många industrier och företag runt om i världen. De används för att lagra och transportera dieselbränsle till fordon, generatorer och andra maskiner. I den här artikeln kommer vi att titta på olika typer av dieseltankar, hur de fungerar och vilka faktorer du bör överväga när du köper en dieseltank.

En dieseltank är en behållare som används för att lagra och transportera dieselbränsle. Det finns många olika typer av dieseltankar, inklusive stationära tankar som används för att lagra bränsle på plats och mobila tankar som används för att transportera bränsle till olika platser.

Typiskt sett består en dieseltank av en behållare gjord av stål, plast eller ett annat material som är säkert för att lagra dieselbränsle. Behållaren har vanligtvis en påfyllningsport, utloppsventil, nivåmätare och annan utrustning som behövs för att lagra och distribuera bränslet.

Varför används dieseltankar?

Dieselbränsle används av många olika maskiner och fordon, inklusive lastbilar, traktorer, fartyg och generatorer. För att hålla dessa maskiner i drift behöver de ha tillgång till tillräckligt med bränsle. Dieseltankar gör det möjligt för företag och industrier att lagra och transportera stora mängder dieselbränsle på ett säkert och effektivt sätt.

Typer av dieseltankar

Det finns många olika typer av dieseltankar att välja mellan, beroende på dina behov och preferenser. Här är några av de vanligaste typerna av dieseltankar:

1. Stationära dieseltankar – Dessa tankar används för att lagra bränsle på plats. De är vanligtvis tillverkade av stål och finns i olika storlekar, från små tankar för hemmabruk till stora tankar som används i industrier.

2. Mobila dieseltankar – Dessa tankar används för att transportera dieselbränsle till olika platser. De är vanligtvis tillverkade av stål eller plast och finns i olika storlekar, från små tankar som kan transporteras på en pickup till stora lastbilar med tankar.

3. Dubbelväggiga dieseltankar – Dessa tankar har en extra vägg för att minimera risken för läckage. Om den inre väggen skulle spricka eller spricka upp, kommer den yttre väggen att förhindra att bränslet läcker ut.

4. Underjordiska dieseltankar – Dessa tankar placeras under marknivå för att spara plats och minska risken för stöld och vandalism. De är vanligtvis tillverkade av stål och har extra skydd för att förhindra korrosion och skador från omgivningen.

5. Pumpbara dieseltankar – Dessa tankar är utformade för att kunna pumpa ut bränslet utan att behöva koppla bort ledningar eller använda andra verktyg. De är idealiska för företag som behöver snabb och enkel åtkomst till bränslet.

Hur fungerar en dieseltank?

Dieseltankar fungerar genom att lagra dieselbränsle och sedan distribuera det till maskiner och fordon när det behövs. Bränslet fylls vanligtvis på genom en påfyllningsport på toppen av tanken och det mäts med en nivåmätare som visar hur mycket bränsle som finns kvar.

När bränslet ska användas pumpas det vanligtvis ut genom en utloppsventil och vidare till fordon eller maskiner. Vissa dieseltankar har också en filteranordning som hjälper till att avlägsna föroreningar och partiklar från bränslet innan det används.

Faktorer att överväga när man köper en dieseltank

När du köper en dieseltank finns det flera faktorer du bör överväga för att hitta den bästa tanken för dina behov. Här är några viktiga faktorer att tänka på:

1. Storlek – Tankens storlek är en viktig faktor att överväga. Du behöver välja en tank som är tillräckligt stor för att rymma den mängd dieselbränsle du behöver, men samtidigt inte för stor så att det blir onödigt dyrt.

2. Material – Du måste välja rätt material för din dieseltank beroende på användningen. Ståltankar är vanligtvis mer hållbara och lättare att underhålla, medan plasttankar är lätta och enkla att installera.

3. Säkerhet – Säkerhet är en viktig faktor när det gäller dieseltankar. Du måste välja en tank som är säker och uppfyller alla lokala och nationella krav. Det kan också vara klokt att välja en tank med extra säkerhetsfunktioner, som en dubbelväggig konstruktion eller en spillbricka.

4. Transport – Om du behöver transportera din dieseltank regelbundet, behöver du en mobiltank. Mobila dieseltankar är vanligtvis mindre och lättare att transportera än stationära tankar.

5. Installation – Installationen av din dieseltank är också viktig. Du behöver en tank som är lätt att installera och anpassa till dina behov. Det kan också vara klokt att anlita en professionell för att installera tanken, särskilt om det är en större tank som ska installeras.

För att sammanfatta är dieseltankar är en viktig del för många företag och industrier runt om i världen. Genom att lagra och distribuera dieselbränsle på ett säkert och effektivt sätt gör dieseltankar det möjligt att hålla fordon och maskiner i drift. Det finns många olika typer av dieseltankar att välja mellan, inklusive stationära och mobila tankar, dubbelväggiga tankar och underjordiska tankar. När du väljer en dieseltank är det viktigt att överväga faktorer som storlek, material, säkerhet, transport och installation för att hitta den bästa tanken för dina behov.

Oavsett vilken typ av dieseltank du väljer är det viktigt att ha rätt underhållsplan för att förlänga livslängden på din tank. Regelbundna inspektioner, rengöring och underhåll av utrustningen kan hjälpa till att förhindra problem och säkerställa att din dieseltank fungerar effektivt och säkert under en längre tid.

Certifieringar & godkännanden

Alla våra farmartankar är certifierade som en IBC (Intermediate Bulk Container) förpackning, i överensstämmelse med följande regelverk och rekommendationer:
Certification check.jpg

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.