MPP

MPP har ett nära samarbete med Svea Ekonomi, vilket gör att vi kan erbjuda finansiering via hyra eller leasing

För dig som kund innebär det bland annat:

Hyra och leasing är två typer av långtidshyra, där du och ditt företaget fördelar kostnaden över tiden. Svea Ekonomi äger objektet som du och ditt företag nyttjar. Vid hyra väljer leverantören om kunden ska få köpa utrustningen eller om ett nytt avtal ska skrivas, för samma eller ny utrustning. Vid leasing köper ditt företag loss utrustningen till ett förutbestämt restvärde (i regel 3-20 %) av finansieringsbeloppet, i och med att avtalet löper ut.

Hyra

När du hyr ett objekt betalar du en fast månadskostnad (givet att marknadsräntan ligger still), men blir inte själv ägare till det. Hyran är avdragsgill.

Leasing

Vid leasing betalar du betalar en fast avgift under leasingperioden (givet att marknadsräntan ligger still) och du vet objektets slutvärde. Efter avtalets utgång kan du köpa loss objektet. Leasingavgiften är direkt avdragsgill.
Leasing är sällan det billigaste alternativet, men kan ändå vara det som passar dig bäst. De främsta fördelarna är att du förbättrar likviditeten och får bättre kontroll på dina löpande kostnader, samtidigt som du till sist kan välja att bli ägare till objektet. Då har du tagit de tunga kostnaderna tidigt, och får lägre kostnader som ägare. Rent tekniskt fungerar leasing som ett annuitetslån; mest ränta i början, mestadels amortering mot slutet, och med samma kostnad varje månad.

”En typisk leasingkund är ett företag som expanderar och inte kan eller vill låna till allt de behöver i sin verksamhet. Leasing har skattefördelar, frigör likviditet och är enkelt”, säger Christer Barck, leasingexpert på Svea Ekonomi.

Kontakta oss om du har några frågor om våra finansieringsupplägg, och besök gärna vår partnersida för att läsa mer om våra samarbeten med andra företag och tjänsteleverantörer!

VÅRA TJÄNSTER

Bygglov och totalentreprenad

Vi vill gärna hjälpa dig som kund redan i ett tidigt skede av arbetsprocessen. Det kan handla om allt från hantering av bygglov och andra tillstånd till förberedelse av skyltar.

Läs mer

Finansiering

MPP har ett nära samarbete med Svea Ekonomi, vilket gör att vi kan erbjuda finansiering via hyra eller leasing.

Läs mer

Service

Våra serviceavtal syftar till att säkra din drift och underlätta ditt arbete.

Läs mer