MPP

Hem Farmartankar

Farmartankar

MPP har tagit fram olika förslag för att hjälpa er med investering i nya tankar.

Hyra och leasing är ett hjälpmedel att fördela kostnaderna över tiden och samtidigt skapa en förmånlig bas för nya framtida investeringar. Genom att hyra eller leasa binder inte företaget upp sitt kapital, använder inte sina bankmässiga säkerheter och låser därmed inte upp sitt kreditutrymme.

Säkra, användarvänliga farmartankar anpassade för att göra ditt uppdrag lättare

För oss räcker det inte med att endast följa med i utvecklingen. Vår ambition är att utifrån närheten till våra kunder och vår kunskap om marknaden ta fram efterfrågade produkter och anpassade lösningar, och röra oss bortom traditionella gränser om så krävs. Säkerhet (med skydd mot både spill och stöld) och innovativ, funktionell design är en kombination vi alltid har för ögonen när vi tar fram en ny farmartank. Dessutom är det viktigt att våra produkter uppfyller samtliga krav och regler som finns på hantering, förvaring och transport av diesel. Det är viktigt för oss att du blir helt nöjd med din Farmartank och vår service. Skulle du inte vara det så kommer vi göra allt vi kan för att åtgärda felet eller problemet. Vi använder uteslutande de säkraste leverantörerna och produkterna på marknaden. I och med vårt stora varulager kan vi med kort varsel leverera våra farmartankar till företag i hela Norden och stora delar av Europa.

Kundcase

Transporttank Compact 2000 liter

Söder om Göteborg i Kungsbacka hälsar vi på Alexander Frost som äger och driver AFR Entreprenad. De jobbar med mark och anläggning i Kungsbacka och Göteborg med omnejd, och här anlägger de en tomt i Särö. AFR har sedan tidigare en mindre aluminiumtank till pickup, och här en ADR godkänd och invallad Transporttank Compact 2000 L med pump och skopstöd som tillbehör. Vi låter Alexander säga vad han tycker om tanken och hur den är att använda.


Stöldskyddad och miljösäker
”Det som är bra med tanken är att vi slipper den här sprängmattan som vi haft över i alla år. Vi lägger skopan över som ett tryggt skydd. Designmässigt så tycker jag att den är bra, inga manluckor, man kan inte ta sig in någonstans förutom under skopan som skyddas bra” Utifrån sett finns inga direkta ställen att ta sig in i tanken då manluckan och övriga anslutningar sitter placerad under pumpluckan och innanför invallningen där påfyllning även sker.

 

Mångs(m)idig och kompakt
”Den är smidig att hantera, både med kätting och med pallgafflar – så att det är vi supernöjda med.”  Vår TTC200 är en säker och smidig dieseltank och passar alla typer av arbetsplatser. Dess design gör den enkel att hantera och transportera, och dessutom skyddad från stöld och onödigt slitage. Tankens lyftöron är testade och godkända för den fyllda tankens dubbla vikt. Lättåtkomliga detaljer underlättar både underhåll och ordinarie arbete.

Tanklucka i cab-utförande
Tankluckan i cab-utförande och platsen för påfyllning bidrar till en bekväm arbetssituation. Under luckan finns plats för förvaring. Övriga anslutningar är ergonomiskt placerade och utformade, som till exempel en två-tums kulventil för avluftning vid tankpåfyllning.

 

”MPP har varit super mot oss”
”Vi har so far inga problem med tankarna alls, det tror jag inte vi kommer att få heller, vi hoppas inte det. Vi kan rekommendera tanken. Just känslomässigt är det jättemycket tryggare än dom vanliga runda vi haft tidigare. Nu har vi inte haft någon stöld än men den dagen vi har det

så hoppas vi att dom misslyckas. MPP har varit super mot oss, vi har ju köpt både små tankar och nu en stor, så att vi är jättenöjda.”

MPP erbjuder marknadens mest välutvecklade och genomtänkta dieseltankar. En utav våra förpliktelser är att kontinuerligt ta fram och vidareutveckla säkra och smidiga produkter. Detta gör vi så att ert arbete kan flyta på så störningsfritt som möjligt. Det lönar sig att tänka till kring ditt val av tank. Se vilka dieseltankar som kan passa in i eran verksamhet.

Vad är en farmartank?

En farmartank är en behållare som används för att lagra och transportera olika typer av vätskor och kemikalier. Det finns många olika typer av farmartankar, inklusive vattendunkar, gödseltankar och kemikalielagringsenheter.

Typiskt sett består en farmartank av en behållare gjord av stål, plast eller ett annat material som är säkert för att lagra vätskor och kemikalier. Behållaren har vanligtvis en påfyllningsport, utloppsventil, nivåmätare och annan utrustning som behövs för att lagra och distribuera vätskan eller kemikalien.

Vad används farmartankar till?

Farmartankar används för att lagra och transportera vätskor och kemikalier som används inom jordbruksindustrin. Vatten kan exempelvis användas för bevattning av grödor eller för djurfoder, gödselmedel används för att gödsla marken och kemikalier används för att bekämpa skadedjur och sjukdomar.

Farmartankar gör det möjligt för jordbrukare att lagra och transportera dessa vätskor och kemikalier på ett säkert och effektivt sätt. De är också till hjälp när det gäller att förhindra förorening av mark, luft och vatten.

Finns det olika typer av farmartankar?

Det finns många olika typer av farmartankar att välja mellan, beroende på dina behov och preferenser. Här är några av de vanligaste typerna av farmartankar:

 

Vattentankar – Dessa tankar används för att lagra och transportera vatten till djurfoder och bevattning. De är vanligtvis tillverkade av plast och finns i olika storlekar, från små hinkar till stora tankar som kan rymma tusentals liter vatten.

 

Gödseltankar – Dessa tankar används för att lagra och transportera gödselmedel för att gödsla marken. De är vanligtvis tillverkade av stål eller plast och finns i olika storlekar, från små tankar för trädgårdsbruk till stora tankar som används i storskalig jordbruk.

 

Kemikalielagringsenheter – Dessa enheter används för att lagra kemikalier som används för att bekämpa skadedjur och sjukdomar. De är vanligtvis tillverkade av stål och har extra säkerhetsfunktioner för att förhindra läckage eller spill.

 

Transporttankar – Dessa tankar används för att transportera vätskor och kemikalier från en plats till en annan. De kan vara stationära eller mobila, och finns i olika storlekar och former beroende på vad de används för.

Hur fungerar en farmartank?

Farmartankar fungerar genom att lagra och transportera vätskor och kemikalier. Vatten, gödselmedel och kemikalier fylls vanligtvis på genom en påfyllningsport på toppen av tanken och det mäts med en nivåmätare som visar hur mycket vätska eller kemikalier som finns kvar. 

 

När vätskan eller kemikalierna ska användas pumpas de vanligtvis ut genom en utloppsventil och vidare till de platser där de ska användas. Vissa farmartankar har också filteranordningar eller annan utrustning som hjälper till att avlägsna föroreningar och partiklar från vätskorna eller kemikalierna innan de används. 

Underhåll av farmartankar

För att förlänga livslängden på din farmartank är det viktigt att ha en regelbunden underhållsplan på plats. Här är några tips för att underhålla din farmartank: 

 

Rengör tanken regelbundet – Det är viktigt att rengöra tanken regelbundet för att undvika ackumulering av smuts och föroreningar. En smutsig tank kan leda till blockeringar och andra problem som kan skada tanken. 

 

Kontrollera tanken för läckage – Det är viktigt att regelbundet kontrollera tanken för läckage eller sprickor. Om du upptäcker några problem bör du ta tag i dem omedelbart för att undvika större problem. 

 

Byt ut gamla och slitna delar – Det är viktigt att byta ut gamla och slitna delar på tanken för att undvika problem i framtiden. Det kan inkludera ventiler, nivåmätare och andra delar som är viktiga för att tanken ska fungera effektivt. 

 

Använd rätt utrustning – När du hanterar din farmartank är det viktigt att använda rätt utrustning för att undvika skador eller olyckor. Det kan inkludera handskar, skyddsglasögon och andra skyddsutrustning. 

Certifieringar & godkännanden

Alla våra farmartankar är certifierade som en IBC (Intermediate Bulk Container) förpackning, i överensstämmelse med följande regelverk och rekommendationer:
Certification check.jpg

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.