MPP

Tankstationer 

 
 MPP har ett effektivt och vinnande koncept på kompletta och nyckelfärdiga tankstationer som är designade för att passa in i publika eller industriella miljöer.

Våra tankstationer och drivmedelsanläggningar kan levereras i format från 10 m³ till och med 60 m³, med stora möjligheter att anpassa med t.ex. flera fack för alternativa bränslen som Diesel HVO, RME, BIO bränslen och bensin produkter.

Vi ställer upp för våra kunder . Vi vill gärna hjälpa dig som kund redan i ett tidigt skede av arbetsprocessen. Det kan handla om allt från att lämna en offert förslag till hantering av bygglov och tillstånd

FAQ – Tankstationer

Miljögodkända tankar och cisterner är invallade tankar, vilket framgår i Naturvårdsverkets föreskrifter för lagring av bränsle inom svenskt vattenskyddsområde: NFS 2021:10.

Själva begreppet ”miljögodkända tankar” används på arbetsplatser där endast invallade tankar är tillåtna. Den vanligaste rekommendationen är att använda en dubbelmantlad/invallad ADR-tank. Den kan användas på – och förflytta bränsle till – alla tänkbara platser, så vida inte arbetsplatsen eller kommunen säger något annat.

Naturvårdsverkets föreskrifter för lagring av bränsle inom svenskt vattenskyddsområde.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd om cisterner och rörledningar för bränsle.

Våra dieselcisterner är tillverkade enligt MSBFS 2018:3-standard, och uppfyller kriterierna för 12-åriga besiktningsintervall (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap; föreskrifter och allmänna råd om cisterner och rörledningar för bl.a. diesel). De är även konstruerade enligt NFS 2017:5-standard (Natur­vårdsverkets föreskrifter för lagring av bl.a. diesel inom svenskt vattenskyddsområde).