MPP

Sök

Tankstation

MPP har ett effektivt och vinnande koncept på kompletta och nyckelfärdiga tankstationer som är designade för att passa in i publika eller industriella miljöer.

Våra tankstationer och drivmedelsanläggningar kan levereras i format från 60 m³ till och med 120 m³, med stora möjligheter att anpassa med t.ex. flera fack för alternativa bränslen som Diesel HVO, RME, BIO bränslen och bensin produkter.

Vi ställer upp för våra kunder . Vi vill gärna hjälpa dig som kund redan i ett tidigt skede av arbetsprocessen. Det kan handla om allt från att lämna ett offert förslag till hantering av bygglov och tillstånd

TSL – Tankstation large 50-120m³
 • <120000 L
 • <17800 kg
 • <15500x2300x2950

Tankstation <60000 L - <1200000 L

Flexibla tankstationer som sparar både tid och pengar .

** Klicka på serienumret för att göra den primära väljaren

1Välj modell

 • PTS
 • TS

3Välj storlek

 • <60000 L
 • <1200000 L

Tankstation


 • <60000 L
 • <11480 kg
 • <15500x2300x2950 mm³

PTS – Publik tankstation 10-60 m³

Flexibla tankstationer som sparar både tid och pengar .

 • <60000 L
 • <11480 kg
 • <15500x2300x2950 mm³

TS – Tankstation 10-60 m³

Flexibla tankstationer som sparar både tid och pengar .

 • <120000 L
 • <17800 kg
 • <19000x3200x3100 mm³

PTSL – Publik tankstation large 50-120m³

Flexibla tankstationer som sparar både tid och pengar .

 • <120000 L
 • <17800 kg
 • <15500x2300x2950 mm³

TSL – Tankstation large 50-120m³

Flexibla tankstationer som sparar både tid och pengar .

FAQ – Tankstation

Vad menas med miljögodkända tankar och cisterner

Miljögodkända tankar och cisterner är invallade tankar, vilket framgår i Naturvårdsverkets föreskrifter för lagring av bränsle inom svenskt vattenskyddsområde: NFS 2021:10.Själva begreppet ”miljögodkända tankar” används på arbetsplatser där endast invallade tankar är tillåtna. Den vanligaste rekommendationen är att använda en dubbelmantlad/invallad ADR-tank. Den kan användas på – och förflytta bränsle till – alla tänkbara platser, så vida inte arbetsplatsen eller kommunen säger något annat.

Vad menas med NFS 2021:10

Naturvårdsverkets föreskrifter för lagring av bränsle inom svenskt vattenskyddsområde.

Vad menas med MSBFS 2018:3

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd om cisterner och rörledningar för bränsle.

Vilka certifikat och godkännanden uppfyller MPP:s dieselcisterner?

Våra dieselcisterner är tillverkade enligt MSBFS 2018:3-standard, och uppfyller kriterierna för 12-åriga besiktningsintervall (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap; föreskrifter och allmänna råd om cisterner och rörledningar för bl.a. diesel). De är även konstruerade enligt NFS 2021:10-standard (Natur­vårdsverkets föreskrifter för lagring av bl.a. diesel inom svenskt vattenskyddsområde).

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.