MPP

Sök

Stationär Cistern, 30000 liter

Asset 14

30000L

Asset 11

7563x2300x2950

Asset 13

6209kg

En miljösäker och komplett bränslecistern på 30000 liter

Oavsett om du är intresserad av lagring, hantering eller distribution så är vår stationära cisterntank för diesel en mycket smidig lösning. Den kan dessutom volymanpassas efter dina behov, upp till 60000 liter och ner till 10000 liter.

Den dubbelmantlade tank-i-tank-konstruktionen förhindrar utsläpp om innertanken skulle läcka, då det yttre skalet kan rymma hela 110% av innertankens volym. Golvet, liksom den nedersta tredjedelen av innerväggarna, är korrosionsmålade för att uppnå 12 årig besiktningsintervall. Cisterntanken innehåller även ett servicerum med spilluppsamling för att förhindra föroreningar från pumpar, anslutningar och andra tillbehör.

Huvudprodukt

1 x kr
+

Tillbehör

0 kr
=

Totalt

kr (ex moms)

Kostnad per vecka0 kr

color icon

Lätt, lokal och långsiktig bränsletillgång

Med en säker, flexibel och lokal cistern kan du enkelt trygga bränsleförsörjningen i ditt företag, bostadsområde eller din kommun. Volym, bränsletyper och andra funktioner kan anpassas efter dina behov, allt för att du ska kunna ha tillgång till bränsle där och när du behöver den.

Våra cisterner har ett smart skalskydd som förhindrar bränslestölder: inga utanpåliggande rördragningar, skyddad påfyllning, manlucka utrustad med ett extra lock med lås, med mera.

Våra cisterner och tankstationer har ett sekundärt skydd i form av invallning som rymmer hela cisternens innehåll plus 10 procent, och är tillverkade enligt NFS 2021:10 föreskrift och MSBFS 2018:3 föreskrift**, och uppfyller även kraven för tolv års besiktningsintervall. *Naturvårdsverkets föreskrifter för lagring av bränsle inom svenskt vattenskyddsområde. **Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd om cisterner och rörledningar för bränsle.

Stationär cistern

BRÄNSLEN OCH FACKINDELNING

Våra tankstationer kan fackindelas för upp till tre olika typer av bränslen som t.ex. HVO, bensin och diesel. Det minsta facket kan göras ner till 10m³.

1-fack

Exempel visar 1-facks lösning för HVO, Bensin eller Diesel mellan 10 till 60 m³.

2-fack

2-facks lösning. Exemplet visar 7,5m³ bensin (som ör det minsta möjliga fack-storleken) samt 7,5 – 52,5m³ Diesel.

3-fack

3- facks lösning. Exempelvis 7,5m³ bensin, 7,5m³ HVO och 22,5 – 52,5 m³ Diesel.

INTEGRERAD ADBLUE & SPOLARVÄTSKA

Our tank facilities Compartments can be divided for up to three different types of fuel, for example HVO, Petrol and Diesel. The smallest compartment can be made to 7 m³

211

Recessed MPP ® ADB/SPV dispenser

Välkonstruerat skåp med återfjädrande lucka, Displayer för pris & volym. 15 m slangvinda monterad bakom väggen i ett uppvärmt rum.

213

Inbyggd tank

Isolerad inbyggd tank för adblue eller spolarvätska med integrerad värme. Tankarna kan byggas i storlekar mellan 2 – 10m³.

325

Integrerade tankar

Adblue och/eller spolarvätska i uppvärmt utrymme. Plast tankarna finns i storlekar mellan 1 – 5m³

SERVICE- & PÅFYLLNADSRUM

Vi anpassar storleken på service-rummet från 1 till 2,5 meter beroende på utrustning och eventuella vätskor som ska finnas. Bränslen fylls på i service-rummet, som är utrustad med en spill-uppsamling som förhindrar att pumpar, anslutningar och andra tillbehör riskerar orsaka föroreningar. Vid eventuell överfyllning rinner bränslet till manteln.

1000 mm

Detta är det minsta service-rummet med gott om plats för påfyllning och övriga anslutningar när inga extra vätskor behövs. I de fallen tanken bensin-anpassas så tillverkas ett gastätt rum för EX installationen.

1600 mm

När behovet finns att inkludera exempelvis en adblue eller spolarvätske tank i konceptet.

2500 mm

Gott om plats för utrustning och större mängder vätskor.

Standardutrustning

Inkapslade ror

Smart skalskydd som förhindrar
bränslestölder: inga utanpåliggande rördragningar eller anslutningar

theft

Låsbar huva över manhålet för klass 4 lås, skyddad avluftning, kraftigt förstärkt dörr med trepunktlås och klass 4 lås, omfångsbyglar om gångjärnen och förberedd för ASSA låshus.

Fackindelning

Kan fackindelas för upp till tre olika sorters bränslen, exempelvis HVO, Bensin och Diesel. Minsta fackindelningen kan göras till 7 m³.

110% invallad

Våra tankstationer har en invallning som rymmer hela cisternens innehåll plus 10 procent och är tillverkade för att överensstämma med kraven i NFS 2021:10 föreskrift och MSBFS 2018:3 föreskrift*, och uppfyller även kraven för tolv års besiktningsintervall. Naturvårdsverkets föreskrifter för lagring av bränsle inom svenskt vattenskyddsområde. *Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd om cisterner och rörledningar för bränsle.

Spilluppsamling

Bränslena fylls på i servicerummet, som är utrustat med en spilluppsamling som förhindrar att pumpar, anslutningar och andra tillbehör riskerar orsaka föroreningar. Vid eventuell överfyllning rinner bränslet till manteln.

Fraktanpassad

Tack vare lyftöglorna och den lyftbara bottnen blir dieselcistern lätt att flytta med kran eller gafflar. I och med formen och de fraktanpassade måtten är den enkel att flytta ifall förutsättningarna ändras

K Cistern

Cisternen är klassad som en mobil K-Cistern för placering över mark vilket också innebär att besiktningsintervallen är 12 år. Inner tanken är korrossionsskyddsmålad på golvet och ¼ upp på väggen.

Matning

Extra sug- och returanslutningar för kontinuerlig drift. Slanggenomföringshål finns för kontinuerlig drift av elverk och aggregat även när tanken är låst.

Tankspecifikationer

*Beräknad volym. **Måttuppgifter är +-80 mm. OBS! Höjd kan vara +> 160 mm. p.g.a. avluftningsanordningar på taket. ***Beräknad vikt

trankspecifikationer symbol

Här kan du se och läsa mer om hur vår Produkter används

‏‏‎ ‎‎‎‎‎

Farmartankar

En översikt och viktiga underhållstips Farmartankar spelar en avgörande‏‏‎ ‎‎‎‎‎ Läs mer

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.