MPP

Sök

PTSL – Publik tankstation large 50-120m³

Asset 14

<120000 L

Asset 11

<19000x3200x3100

Asset 13

<17800 Kg

Flexibla tankstationer för säker och skyddad tillgång till drivmedel

Vikten att ha en säker och skyddad tillgång till drivmedel för företag inom tillverkande industrier, depåer och kritiska miljöer är stor. MPP är väl medvetna om detta och kan med sin erfarenhet och breda kunskap hjälpa företag att ta fram hållbara tankstationer, dieselcisterner och drivmedelsanläggningar.

MPP levererar kompletta, miljövänliga och flexibla tankstationer. Dessa kan anpassas efter specifika krav och önskemål, och erbjuda en samlad hantering av olika bränslen, spolarvätska och AdBlue.

Tankstationen levereras som en komplett installation, och kan med enkelhet placeras på till exempel en byggarbetsplats, buss- eller lastbilscentral eller ute på landsbygden. Den är även flyttbar, och kan därmed följa med din verksamhet till annan plats eller ort.

Huvudprodukt

1 x kr
+

Tillbehör

0 kr
=

Totalt

kr (ex moms)

Kostnad per vecka kr

Välbyggda, smarta och anpassningsbara Tankstationer

MPP har i nära samarbete med användare och bränsledistributörer tagit fram ett smart och anpassningsbart koncept på välbyggda och snygga tankstationer.

Här kan ni se mer hur vi kan utforma och anpassa tankstationerna/cisternerna genom att fackindela för olika sorters bränslen, anpassa pumpplattform och övriga utrymmen, integrera övriga vätskor för att förenkla vardagen med minsta detalj, samt hur vi kan anpassa tanken för att exponera erat varumärke på ett bra sätt.

Våra cisterner har ett smart skalskydd som förhindrar bränslestölder: inga utanpåliggande rördragningar, skyddad påfyllning, manlucka utrustad med ett extra lock med lås, med mera.

Våra cisterner och tankstationer har ett sekundärt skydd i form av invallning som rymmer hela cisternens innehåll plus 10 procent, och är tillverkade enligt NFS 2021:10 föreskrift och MSBFS 2018:3 föreskrift**, och uppfyller även kraven för tolv års besiktningsintervall. *Naturvårdsverkets föreskrifter för lagring av bränsle inom svenskt vattenskyddsområde. **Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd om cisterner och rörledningar för bränsle.

BRÄNSLEN OCH FACKINDELNING

Våra tankstationer kan fackindelas för upp till tre olika typer av bränslen som t.ex. HVO, bensin och diesel. Det minsta facket kan göras ner till 10m³.

1-fack

Exempel visar 1-facks lösning för HVO, Bensin eller Diesel mellan 50 till 120 m³.

2-fack

2-facks lösning. Exemplet visar 10m³ bensin (som ör det minsta möjliga fack-storleken) samt 40 - 110m³ Diesel.

3-fack

3- facks lösning. Exempelvis 10m³ bensin, 10m³ HVO och 30 - 100 m³ Diesel.

INTEGRERAD ADBLUE & SPOLARVÄTSKA

Våra tankstationer kan bestyckas med tankar för spolarvätska och adblue med volymer upp till 10000 liter

Infälld MPP® AdBlue panel

Välkonstruerat skåp med återfjädrande lucka, Displayer för pris & volym. 15 m slangvinda monterad bakom väggen i ett uppvärmt rum.

ADB i pumpdispenser

De flesta pump dispensers går att välja till med adblue integrerad i pumpen. Handtagen finns då placerade enhetligt intill varandra.

Inbyggd tank

Isolerad inbyggd tank för adblue eller spolarvätska med integrerad värme. Tankarna kan byggas i storlekar mellan 2 – 10m³.

Integrerade tankar

Adblue och/eller spolarvätska i uppvärmt utrymme. Plast tankarna finns i storlekar mellan 1 – 5m³

PLATTFORM FÖR PUMP OCH TERMINAL

Pump-plattformen på stationen anpassas efter pump och terminal behov. Plattformarna finns i följande längder 1, 2, 2,5 eller 3 meter. Vi tar fram en anpassad ritning efter att vi diskuterat pumptyp, hur tankning ska ske, antal produkter och placering på terminalen. Nedan följer några exempel på respektive storlekar.

1000 mm plattform

2000 mm plattform

2500 mm plattform

3000 mm plattform

PUBLIK ANPASSNING

Stora möjligheter finns för att exponera tanken och erat varumärke. Anpassningar görs för att smälta in i er omgivning.

PUBLIK ANPASSNING

Stora möjligheter finns för att exponera tanken och erat varumärke. Anpassningar görs för att smälta in i er omgivning.

Profilerat Skyltband

Anpassa tankens färg och utseende efter er företagsprofil med valfri färg och ett skyltband som sveper runt hela toppen av tanken.

Väder- & vindskydd

Välj till ett välformat vindskydd med armerat glas för att skydda användarna från vatten och vind vid tankning.

Belysning

Led belysning kan väljas till och monteras överkant av sargen för att få en snygg och modern ljusdesign. På en standardinstallation är alltid påfyllnadsrum och taket i plattformen upplyst.

SERVICE- & PÅFYLLNADSRUM

Vi anpassar storleken på service-rummet från 1 till 2,5 meter beroende på utrustning och eventuella vätskor som ska finnas. Bränslen fylls på i service-rummet, som är utrustad med en spill-uppsamling som förhindrar att pumpar, anslutningar och andra tillbehör riskerar orsaka föroreningar. Vid eventuell överfyllning rinner bränslet till manteln.

1000 mm

Detta är det minsta service-rummet med gott om plats för påfyllning och övriga anslutningar när inga extra vätskor behövs. I de fallen tanken bensin-anpassas så tillverkas ett gastätt rum för EX installationen.

1600 mm

När behovet finns att inkludera exempelvis en adblue eller spolarvätske tank i konceptet.

2500 mm

Gott om plats för utrustning och större mängder vätskor.

NIVÅMÄTNING

MPP tillhandahåller en rad pejl- och nivåmätningsprodukter för dig som är intresserad av uppkopplade tankar. När du kopplar upp dina tankar eller cisterner kan du få bättre översikt över dem, och deras bränslenivåer. Genom fjärravläsning kan du enkelt ha koll på dem från din dator och/eller telefon, och du kan även få notifikationer om när du behöver fylla på i tankarna. Därmed minskar behovet av onödiga bränsletransporter och tidskrävande, fysiska nivåmätningar på plats, så att du kan lägga tiden och pengarna på annat.

Standardutrustning

110% invallad

Inkapslade rör

InbrottskyddadFackin [...]

Fackindelning

Påfyllnadsrum med sp [...]

Fraktanpassad

K Cistern

24/7 Matning

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.