MPP

Sök
Om oss- Privacy-Policy

Företagspolicy

MPP Sverige AB – Företagspolicy

Denna företagspolicy är upprättad för att främja en långsiktig och hållbar verksamhet och är förankrad i en övertygelse om att etiska affärsprinciper kommer främja verksamheten och MPPs relationer med anställda, kunder, leverantörer samt övriga samarbetspartners.

 

MPPs verksamhet ska:

Om oss- Privacy-Policy

Genom att kontinuerligt arbeta med arbetsmiljön som en integrerad del i den dagliga verksamheten verkar MPP för att samtliga arbetsmiljökrav efterlevs i syfte att tillse att samtliga medarbetare får stöd och preventiva åtgärder som främjar god hälsa. Vår arbetsmiljöpolicy är integrerad i vår företagspolicy.

 

Vår miljöpolicy är integrerad i vår företagspolicy. Ledningen ska löpande identifiera och analysera de miljöaspekter som är relevanta för verksamheten (så som miljöpåverkan vid produktion och transport) för att kontinuerligt undersöka och minimera MPPs miljöpåverkan. Med hänsyn till verksamhetens art är följande aspekter av stor vikt: resursanvändning och förbrukning (t.ex. vid produktion), miljö- och hälsofarliga ämnen, transporter och energi.

 

Denna policy är antagen av högsta ledningen, Kungsbacka den 2021-08-10

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.