MPP

Search
37

Miljögodkända tankar och cisterner

Vad menas med miljögodkända cisterner?

För oss på MPP räcker det inte bara att leverera efterfrågade produkter och anpassade lösningar. Vi vill också leverera säkra och miljövänliga produkter. Därför följer vi på MPP Naturvårdsverkets föreskrifter angående lagring av bränsle inom vattenskyddsområden.

Vad innebär miljögodkända cisterner?

Detta innebär att företag följer de lagar och regler för cisterner som finns inom Naturvårdsverkets föreskrifter. En av dessa föreskrifter är NFS 2017:5. Begreppet miljögodkända cisterner menas med att alla cisterner eller tankar på en arbetsplats endast använder sig utav invallade cisterner. Säkerhetsvallning innebär att man förhindrar att behållare läcker ut kemikalier, drivmedel eller andra naturfarliga vätskor om tanken skulle gå sönder. Den vanligaste formen är en dubbelmantlad eller invallad ADR cistern. Denna form av cistern tillåter att man kan enkelt och säkert kan förflytta bränsle från alla tänkbara platser.

Vad är NFS 2017:5?

NFS 2017:5 är en föreskrift angående skydd mot mark och vattenförening vid hantering av mycket brandfarliga vätskor samt oljespill. Dessa föreskrifter gäller vid hantering av brandfarliga vätskor i en cistern som är ovan mark och rymmer mer än 1 m3 vätska. Föreskrifterna berör alla slangledningar som är anslutna till dessa olika cisterner. Vi är ett familjeföretag som vänder sig till företag inom uthyrning, entreprenad, åkeri, skogsbruk samt lantbruk. Vi har alltid haft höga ambitioner att leverera god kvalitet till våra kunder med säkra och miljögodkända cisterner, tankar och tankstationer. vi står för bränslehantering på ett säkert och smidigt sätt.

Share the article:

Senaste inlägg

Effektiv Bränsleförsörjning för Alingsås Räddningsstation

Bakgrund: Alingsås Räddningsstation har fått...

mobile-hero

Farmartankar

En översikt och viktiga underhållstips...

inbrottsskyddade cisterner

MPP erbjuder inbrottsskyddade cisterner och tankstationer för ökad säkerhet

Familjeföretaget MPP har specialiserat sig...

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.