MPP

Search

SC – Stationary Fuel Tank 10-60m³

Asset 14

<60000 L

Asset 11

<19000x3200x3100 mm3

Asset 13

<17000 kg

En miljösäker och komplett bränslecistern på 10000 till 60000 liter

Oavsett om du är intresserad av lagring, hantering eller distribution så är vår stationära cisterntank för diesel en mycket smidig lösning. Den kan dessutom volymanpassas efter dina behov, upp till 60000 liter och ner till 10000 liter.
Den dubbelmantlade tank-i-tank-konstruktionen förhindrar utsläpp om innertanken skulle läcka, då det yttre skalet kan rymma hela 110% av innertankens volym. Golvet, liksom den nedersta tredjedelen av innerväggarna, är korrosionsmålade för att uppnå 12 årig besiktningsintervall. Cisterntanken innehåller även ett servicerum med spilluppsamling för att förhindra föroreningar från pumpar, anslutningar och andra tillbehör.

Main product

1 x kr
+

Accessories

0 kr
=

In total

kr (Excluding Tax)
color icon

Lätt, lokal och långsiktig bränsletillgång

Med en säker, flexibel och lokal cistern kan du enkelt trygga bränsleförsörjningen i ditt företag, bostadsområde eller din kommun. Volym, bränsletyper och andra funktioner kan anpassas efter dina behov, allt för att du ska kunna ha tillgång till bränsle där och när du behöver den.

Våra cisterner har ett smart skalskydd som förhindrar bränslestölder: inga utanpåliggande rördragningar, skyddad påfyllning, manlucka utrustad med ett extra lock med lås, med mera.

Våra cisterner och tankstationer har ett sekundärt skydd i form av invallning som rymmer hela cisternens innehåll plus 10 procent, och är tillverkade enligt NFS 2021:10 föreskrift och MSBFS 2018:3 föreskrift**, och uppfyller även kraven för tolv års besiktningsintervall. *Naturvårdsverkets föreskrifter för lagring av bränsle inom svenskt vattenskyddsområde. **Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd om cisterner och rörledningar för bränsle.

Stationär cistern

BRÄNSLEN OCH FACKINDELNING

Våra tankstationer kan fackindelas för upp till tre olika typer av bränslen som t.ex. HVO, bensin och diesel. Det minsta facket kan göras ner till 10m³.

1-fack

Exempel visar 1-facks lösning för HVO, Bensin eller Diesel mellan 10 till 60 m³.

2-fack

2-facks lösning. Exemplet visar 7,5m³ bensin (som ör det minsta möjliga fack-storleken) samt 7,5 – 52,5m³ Diesel.

3-fack

3- facks lösning. Exempelvis 7,5m³ bensin, 7,5m³ HVO och 22,5 – 52,5 m³ Diesel.

INTEGRERAD ADBLUE & SPOLARVÄTSKA

Our tank facilities Compartments can be divided for up to three different types of fuel, for example HVO, Petrol and Diesel. The smallest compartment can be made to 7 m³

211

Recessed MPP ® ADB/SPV dispenser

Välkonstruerat skåp med återfjädrande lucka, Displayer för pris & volym. 15 m slangvinda monterad bakom väggen i ett uppvärmt rum.

213

Inbyggd tank

Isolerad inbyggd tank för adblue eller spolarvätska med integrerad värme. Tankarna kan byggas i storlekar mellan 2 – 10m³.

325

Integrerade tankar

Adblue och/eller spolarvätska i uppvärmt utrymme. Plast tankarna finns i storlekar mellan 1 – 5m³

SERVICE- & PÅFYLLNADSRUM

Vi anpassar storleken på service-rummet från 1 till 2,5 meter beroende på utrustning och eventuella vätskor som ska finnas. Bränslen fylls på i service-rummet, som är utrustad med en spill-uppsamling som förhindrar att pumpar, anslutningar och andra tillbehör riskerar orsaka föroreningar. Vid eventuell överfyllning rinner bränslet till manteln.

1000 mm

Detta är det minsta service-rummet med gott om plats för påfyllning och övriga anslutningar när inga extra vätskor behövs. I de fallen tanken bensin-anpassas så tillverkas ett gastätt rum för EX installationen.

1600 mm

När behovet finns att inkludera exempelvis en adblue eller spolarvätske tank i konceptet.

2500 mm

Gott om plats för utrustning och större mängder vätskor.

Standard Equipments

110

110% bunded

Inkapslade ror

Encapsulated pipes

theft

Burglary protected

Fackindelning

Fuel partitioning

Spilluppsamling

Filling room with sp [...]

Fraktanpassad

Transport and liftin [...]

K Cistern

K Stationary Tank

Matning

24/7 Feed

Här kan du se och läsa mer om hur vår Produkter används

This field is for validation purposes and should be left unchanged.