MPP

TT40 – Transporttank 400 Liter

Asset 14

411L

Asset 11

1165x800x970

Asset 13

270kg

Kompakter Kraftstofftank mit intelligenten Funktionen für sichere und reibungslose Dieselhandhabung

Unsere Transporttanks haben ein neues, besonders praktisches Geschwisterchen bekommen. Der Transporttank 400 Liter ist eine kleinere und kompaktere Version unseres Transporttanks 1-3 m³. Der Tank verfügt auch über mehrere Funktionen, die den Transport und die Lagerung des Kraftstoffs einfacher und sicherer machen:

Hauptprodukt

1 x 37460 kr
+

Zubehör

0 kr
=

Insgesamt

37460 kr (ohne MwSt.)
ALU
color icon

Standardutrustning

Transporttank- Standardutrustning

Lyftbar botten som är
anpassad för hantering
med pallkärra från alla
fyra hållen.

Transporttank- Standardutrustning

Gaffel tunnlar från båda
långsidor som säkrar
godset vid förflyttning.

Transporttank- Standardutrustning

Lyftöron för lyft med kran.

Transporttank- Standardutrustning

Lättviktig och rostfri
innertank i aluminium som
håller bränslet rent.

Transporttank- Standardutrustning

Tanklucka i cab-utförande
för bättre ergonomi och
bekvämare arbetssituation
speciellt när tanken står på
exempelvis ett lastflak.

Transporttank- Standardutrustning

Staplingsbara. Godkänd
att stapla två fyllda tankar
eller tre tomma.

Transporttank- Standardutrustning

Hål för slanggenomföring
vid kontinuerlig drift av
elverk och aggregat.

Transporttank- Standardutrustning

Dolda gångjärn för extra
stöldskydd.

Transporttank- Standardutrustning

Låshuva anpassad för
klass 4 lås.

Transporttank- Standardutrustning

Plats att förvara slang på
ett rent och skyddat sätt.

Transporttank- Standardutrustning

Tanken är rental-ready
förberedd med två
matning och två retur
anslutningar för att koppla
till reservkraft, generator
eller byggtork.

Transporttank- Standardutrustning

Helt uttagbar innertank
som underlättar vid
inspektion och underhåll.

110% invallad

Miljögodkänd, dubbelmantlad tank med en invallning som rymmer hela tankens innehåll plus 10 procent för att överensstämma med kraven i NFS 2021:10 föreskrift.

Spilluppsamling

Bränslen fylls på i pumprummet, som är utrustat med en spilluppsamling som förhindrar att pumpar, anslutningar och andra tillbehör riskerar orsaka föroreningar. Vid eventuell överfyllning rinner bränslet till manteln.

Dieses Feld dient zur Validierung und sollte nicht verändert werden.