MPP

Tankstationer

TS – Tankstation 10-60 m³

Asset 14

<60000L

Asset 11

<15500x2300x2950

Asset 13

<11480g

Flexibla tankstationer som sparar både tid och pengar 

Bor du på en plats i behov av en lokal tankstation? Jobbar du inom bygg- eller logistikbranschen och behöver snabb tillgång till olika bränsletyper? MPP levererar kompletta, miljövänliga och flexibla tankstationer. Dessa kan anpassas efter specifika krav och önskemål, och erbjuda en samlad hantering av olika bränslen, spolarvätska och AdBlue. Därmed kan du ha din egen, kompletta tankstation nära dina fordon, och slipper åka onödiga sträckor för att tanka dem. Dessutom får du en bra överblick och kontroll över din fordonsdata och bränsleförbrukning. Eftersom bränslet kommer i bulkleveranser direkt från bränsleleverantören kan du även få ner dina bränslekostnader.

Tankstationen levereras som en komplett installation, och kan med enkelhet placeras på till exempel en byggarbetsplats, buss- eller lastbilscentral eller ute på landsbygden. Den är även flyttbar, och kan därmed följa med din verksamhet till annan plats eller ort.

Bränsletillgång utan omvägar

Du ska inte behöva köra långt för tanka. Med en tankstation på arbetsplatsen sparar du både tid och pengar. Du kan även ge dina kunder och grannar möjligheten att tanka hos dig. Prata med oss, så tar vi fram en lösning som passar dig och din verksamhet.

Våra cisterner har ett smart skalskydd som förhindrar bränslestölder: inga utanpåliggande rördragningar, skyddad påfyllning, manlucka utrustad med ett extra lock med lås, med mera.

Våra tankstationer är 110% invallade och är tillverkade enligt NFS 2018:3 standard* och MSBFS 2018:1 standard**, och uppfyller även kraven för tolv års besiktningsintervall. *Naturvårdsverkets föreskrifter för lagring av bränsle inom svenskt vattenskyddsområde. **Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd om cisterner och rörledningar för bränsle.

Standardutrustning

Våra tankstationer är 110% invallade och är tillverkade för att överensstämma med kraven i NFS 2017:5 föreskrift och MSBFS 2018:3 föreskrift*, och uppfyller även kraven för tolv års besiktningsintervall. Naturvårdsverkets föreskrifter för lagring av bränsle inom svenskt vattenskyddsområde. *Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd om cisterner och rörledningar för bränsle.

Våra tankstationer har ett smart skalskydd som förhindrar
bränslestölder: inga utanpåliggande rördragningar eller anlutningar

Våra tankstationer är utrustade med låsbar huva över manhålet för klass 4 lås, skyddad avluftning, kraftigt förstärkt dörr med trepunktlås och klass 4 lås, omfångsbyglar om gångjärnen och förberedd för ASSA låshus.

Fackindelning för att dela upp till tre olika sorters bränslen, exempelvis 50/50, 30/70 eller 20/30/50

Vätskorna fylls på i servicerummet, som är utrustat med en spilluppsamling som förhindrar att pumpar, anslutningar och andra tillbehör riskerar orsaka föroreningar. Vid eventuell överfyllning rinner bränslet till manteln.

Här kan du se och läsa mer om hur våra Produkter används