MPP

Mobila dieseltankar

TT40 – Transporttank 400 liter

Asset 14

411L

Asset 11

1165x800x970

Asset 13

270kg

Kompakt bränsletank med smarta funktioner för säker och smidig dieselhantering

Våra transporttankar har fått ett nytt, extra praktiskt lillasyskon. Transporttank 400 liter är en mindre och mer kompakt version av vår Transporttank 1-3 m³. Tanken har även flera funktioner som gör transporten och förvaringen av bränslet enklare och säkrare:

Standardutrustning

Lyftbar botten som är
anpassad för hantering
med pallkärra från alla
fyra hållen.

Gaffel tunnlar från båda
långsidor som säkrar
godset vid förflyttning.

Lyftöron för lyft med kran.

Lättviktig och rostfri
innertank i aluminium som
håller bränslet rent.

Tanklucka i cab-utförande
för bättre ergonomi och
bekvämare arbetssituation
speciellt när tanken står på
exempelvis ett lastflak.

Staplingsbara. Godkänd
att stapla två fyllda tankar
eller tre tomma.

Hål för slanggenomföring
vid kontinuerlig drift av
elverk och aggregat.

Dolda gångjärn för extra
stöldskydd.

Låshuva anpassad för
klass 4 lås.

Plats att förvara slang på
ett rent och skyddat sätt.

Tanken är rental-ready
förberedd med två
matning och två retur
anslutningar för att koppla
till reservkraft, generator
eller byggtork.

Helt uttagbar innertank
som underlättar vid
inspektion och underhåll.

Miljögodkänd, dubbelmantlad tank med s.k. 110% invallning för att överensstämma med kraven i NFS 2017:5 föreskrift och MSBFS 2018:3 föreskrift.

 Bränslen fylls på i pumprummet, som är utrustat med en spilluppsamling som förhindrar att pumpar, anslutningar och andra tillbehör riskerar orsaka föroreningar. Vid eventuell överfyllning rinner bränslet till manteln.

Tankspecifikationer

Art.nr: 101289
Beskrivning
Transporttank 400 liter
Beteckning:
TT400
Volym, 95% (l)*:
411
Längd (mm)**::
1165
Bredd (mm)**:
800
Höjd (mm)**:
970
Netto (kg)***:
270
Brutto(kg)****:
694

Bilder

Här kan du se och läsa mer om hur vår produkt används