MPP

Mobila dieseltankar

TT200EXT – Transporttank Extreme 2000 liter

Asset 14

1907L

Asset 11

2330x1180x1330

Asset 13

1140kg

Praktisk och portabel dieseltank med smarta skydd och ergonomisk utformning
Vår transporttank är en smidig och säker bränsletank. Den fungerar som en modern farmartank, och passar alla typer av dieselhanterande arbetsplatser. Dess design gör den enkel att hantera och transportera, och dessutom skyddad från stöld och onödigt slitage. Tankens lyftöron är testade och godkända för den fyllda tankens dubbla vikt. Taket är vinklat för att underlätta vattenavrinning, och längs tankens botten löper två tvärgående stålbalkar som bland annat fungerar som bärfundament och stöd vid belastning.

En transporttank designad för att förebygga bränslestölder och hanteringsskador


Konstruktionen bygger på tank-i-sköld-tekniken. Detta innebär att transporttanken har en kraftig låsmekanism och saknar synliga möjligheter till bränslestöld (som gångjärn eller manlucka). Runt samtliga kanter löper galvaniserade skyddslister, och för att ytterligare bevara tankens skick och utseende från skrap och annat slitage har vi gjort sidorna inåtbockade och gaffeltunnlarna något utstickande.

Lättåtkomliga detaljer underlättar både underhåll och ordinarie arbete
 

Tankluckan i cab-utförande och påfyllningsanslutningen i 45° bidrar till en bekvämare arbetssituation. Under tankluckan finns andra ergonomiskt utformade funktioner, som en tvåtums kulventil för avluftning vid tankpåfyllning, ett lättåtkomligt och flänsmonterat inspektionshål, samt flänsmonterade sug- och matningsuttag. Uttagens fasta stålrör möjliggör byte av rörstorlek (för flödeskalibrering). De är även enkla att demontera för service av backventilen i botten.

TIllval skopstöd

 

Beställ till en uppsättning skopstöd så får man till ett fullgott stöldskydd. Precis som på bilden så säkrar man tillgången till pumpluckan genom att placera skopskäret stabilt mot skopstöden för att förhindra att bryta upp luckan.
Detta ihop med övriga skyddsegenskaper som denna tank bjuder på får man ett fullgott inbrottsskydd!

Standardutrustning

Godkänd för transport två fyllda
eller övrigt gods med samma
bruttovikt som tanken.

Gaffeltunnlar från fyra olika
håll.

Slanggenomföringshål,
”pluggat”

Fyra staplingsbara lyftöglor som
är godkända för tankens dubbla
bruttovikt. Skyddsram runt
samtliga hörn.

Sluttande tanktak med två
tvärgående stålbalkar.

Kraftig 3-punkts stängningsmekanism med möjlighet till ett bra stort hänglås, inkl. omfångsbyglar runt gångjärn under luckan.

Inåt-bockade tanksidor plus
utstickande gaffeltunnlar.

Dolda gångjärn för tanklucka.

1 st. 1” flänsmonterad sugledning med kulventil,
1 st. ½” flänsmonterad sugledning med kulventil,
1 st. ½” returanslutning med kulventil,
2 st. extra flänspluggade matnings-/suguttag,
1 st. extra pluggat ½” returuttag,
1 st. större fläns inspektionshål, andningsventil,
2” kulventil avluftning,
2” övertrycks- / vakuumventil,
2” tankbilskoppling, analog nivåmätare, överfyllnadsskydd,
2 st. gasdämpare för tankluckan, monteringsplatta.

Bibehållna staplingsmått mot sin föregångare, samt godkänd för stapling av tre tomma
tankar.

Miljögodkänd, dubbelmantlad tank med s.k. 110% invallning för att överensstämma med kraven i NFS 2017:5 föreskrift och MSBFS 2018:3 föreskrift.

 Bränslen fylls på i pumprummet, som är utrustat med en spilluppsamling som förhindrar att pumpar, anslutningar och andra tillbehör riskerar orsaka föroreningar. Vid eventuell överfyllning rinner bränslet till manteln.

Tankspecifikationer

Art.nr: 2-02-0828 2-02-0840 2-02-0860
Beskrivning
Transporttank, 1 m³
Transporttank, 2 m³
Transporttank, 3 m³
Beteckning
TT100
TT200
TT300
Fyllnadsvolym, 94%: (L.)**
936
1907
2776
Längd: (mm)**:
1300
2330
2330
Bredd: (mm)**:
1180
1180
1600
Höjd: (mm)**:
1330
1330
1330
Netto: (kg)***:
735
1140
1388

Bilder

Här kan du se och läsa mer om hur vår Produkter används