MPP

Cisterner

SC – Stationär Cistern, 10-60 m³

Asset 14

<60000L

Asset 11

<14800x2300x2950

Asset 13

<11560kg

En komplett och miljösäker dieselcistern på 10 m³ till 60 m³

Oavsett om du är intresserad av lagring, hantering eller distribution så är vår stationära cistern för diesel en mycket smidig lösning. Den kan dessutom volymanpassas efter dina behov, upp till 60 m³ och ner till 10 m³. Den dubbelmantlade tank-i-tank-konstruktionen förhindrar utsläpp om innertanken skulle läcka, då det yttre skalet kan rymma hela 110% av innertankens volym. Golvet, liksom den nedersta tredjedelen av innerväggarna, är korrosionsmålade. Cisterntanken innehåller även ett servicerum med spilluppsamling för att förhindra föroreningar från pumpar, anslutningar och andra tillbehör.

Mått LXBXH mm

10 kubikaren = 3270x2300x2950

15 kubikaren = 4270x2300x2950

20 kubikaren = 5280x2300x2950

30 kubikaren = 7563x2300x2950

40 kubikaren = 9890x2300x2950

50 kubikaren = 11300x2300x2950

60 kubikaren = 13300x2300x2950

Lätt, lokal och långsiktig bränsletillgång

 

Med en säker, flexibel och lokal cistern kan du enkelt trygga bränsleförsörjningen i ditt företag, bostadsområde eller din kommun. Volym, bränsletyper och andra funktioner kan anpassas efter dina behov, allt för att du ska kunna ha tillgång till bränsle där och när du behöver den

Våra cisterner har ett smart skalskydd som förhindrar bränslestölder: inga utanpåliggande rördragningar, skyddad påfyllning, manlucka utrustad med ett extra lock med lås, med mera.

Våra tankstationer är 110% invallade och är tillverkade enligt NFS 2018:3 standard* och MSBFS 2018:1 standard**, och uppfyller även kraven för tolv års besiktningsintervall. *Naturvårdsverkets föreskrifter för lagring av bränsle inom svenskt vattenskyddsområde. **Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd om cisterner och rörledningar för bränsle.

Standardutrustning

Våra tankstationer är 110% invallade och är tillverkade för att överensstämma med kraven i NFS 2017:5 föreskrift och MSBFS 2018:3 föreskrift*, och uppfyller även kraven för tolv års besiktningsintervall. Naturvårdsverkets föreskrifter för lagring av bränsle inom svenskt vattenskyddsområde. *Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd om cisterner och rörledningar för bränsle.

Våra tankstationer har ett smart skalskydd som förhindrar
bränslestölder: inga utanpåliggande rördragningar eller anlutningar

Våra tankstationer är utrustade med låsbar huva över manhålet för klass 4 lås, skyddad avluftning, kraftigt förstärkt dörr med trepunktlås och klass 4 lås, omfångsbyglar om gångjärnen och förberedd för ASSA låshus.

Fackindelning för att dela upp till tre olika sorters bränslen, exempelvis 50/50, 30/70 eller 20/30/50

Vätskorna fylls på i servicerummet, som är utrustat med en spilluppsamling som förhindrar att pumpar, anslutningar och andra tillbehör riskerar orsaka föroreningar. Vid eventuell överfyllning rinner bränslet till manteln.

Bilder

Här kan du se och läsa mer om hur vår Produkter används