MPP

Cisterner

SC – Stationär Cistern, 10-60 m³

Asset 14

<60000L

Asset 11

<14800x2300x2950

Asset 13

<11560kg

En komplett och miljösäker dieselcistern på 10 m³ till 60 m³

Oavsett om du är intresserad av lagring, hantering eller distribution så är vår stationära cistern för diesel en mycket smidig lösning. Den kan dessutom volymanpassas efter dina behov, upp till 60 m³ och ner till 10 m³. Den dubbelmantlade tank-i-tank-konstruktionen förhindrar utsläpp om innertanken skulle läcka, då det yttre skalet kan rymma hela 110% av innertankens volym. Golvet, liksom den nedersta tredjedelen av innerväggarna, är korrosionsmålade. Cisterntanken innehåller även ett servicerum med spilluppsamling för att förhindra föroreningar från pumpar, anslutningar och andra tillbehör.

 

Lätt, lokal och långsiktig bränsletillgång

 

Med en säker, flexibel och lokal cistern kan du enkelt trygga bränsleförsörjningen i ditt företag, bostadsområde eller din kommun. Volym, bränsletyper och andra funktioner kan anpassas efter dina behov, allt för att du ska kunna ha tillgång till bränsle där och när du behöver den

Våra cisterner har ett smart skalskydd som förhindrar bränslestölder: inga utanpåliggande rördragningar, skyddad påfyllning, manlucka utrustad med ett extra lock med lås, med mera.

Våra tankstationer är 110% invallade och är tillverkade enligt NFS 2018:3 standard* och MSBFS 2018:1 standard**, och uppfyller även kraven för tolv års besiktningsintervall. *Naturvårdsverkets föreskrifter för lagring av bränsle inom svenskt vattenskyddsområde. **Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd om cisterner och rörledningar för bränsle.

Standardutrustning

Våra tankstationer har ett smart skalskydd som förhindrar
bränslestölder: inga utanpåliggande rördragningar eller anlutningar

Våra tankstationer är utrustade med låsbar huva över manhålet för klass 4 lås, skyddad avluftning, kraftigt förstärkt dörr med trepunktlås och klass 4 lås, omfångsbyglar om gångjärnen och förberedd för ASSA låshus.

Fackindelning för att dela upp till tre olika sorters bränslen, exempelvis 50/50, 30/70 eller 20/30/50

Våra tankstationer är 110% invallade och är tillverkade för att överensstämma med kraven i NFS 2017:5 föreskrift och MSBFS 2018:3 föreskrift*, och uppfyller även kraven för tolv års besiktningsintervall. Naturvårdsverkets föreskrifter för lagring av bränsle inom svenskt vattenskyddsområde. *Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd om cisterner och rörledningar för bränsle.

Vätskorna fylls på i servicerummet, som är utrustat med en spilluppsamling som förhindrar att pumpar, anslutningar och andra tillbehör riskerar orsaka föroreningar. Vid eventuell överfyllning rinner bränslet till manteln.

Tankspecifikationer

Art.nr: 101516 101517 101518 101519 101520 101521 101522
Beskrivning
Stationär Cistern, 10m³
Stationär Cistern, 15m³
Stationär Cistern, 20m³
Stationär Cistern, 30m³
Stationär Cistern, 40m³
Stationär Cistern, 50m³
Stationär Cistern, 60m³
Beteckning
SC10
SC15
SC20
SC30
SC40
SC50m³
SC60
Fyllnadsvolym (l)*:
10000
15000
20000
30000
40000
50000
60000
Längd: (mm)**:
3270
4270
5280
7563
9890
11300
13300
Bredd: (mm)**:
2300
2300
2300
2300
2300
2300
2300
Höjd: (mm)**:
2950
2950
2950
2950
2950
2950
2950
Netto: (kg)***:
3367
4069
4750
6209
7509
8892
10268

Bilder

Här kan du se och läsa mer om hur vår Produkter används